PsycheRhesis, s.r.o.

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie
Mgr. Petra Ďurkechová, PhD.
klinický psychológ a psychoterapeut
súdny znalec

Klinický psychológ je vysokokvalifikovaný pracovník vykonávajúci špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a posudkovej činnosti. Posudzuje psychickú spôsobilosť a vystavuje odborné posudky s klinickou interpretáciou.

Psychoterapeut pomáha človeku pri zvládaní osobnostných, emocionálnych a interpersonálnych problémov. Vytvára mu v terapii bezpečný priestor na sebarealizáciu a vyjadrenie autentických emócii. Pomáha odkrývať bloky a skryté príčiny problémov. Empaticky vedie procesom, počas ktorého sa človek stáva celistvou, nie dokonalou bytosťou, ktorá napĺňa svoj potenciál.

Psychoterapiu vykonávam na základe certifikátu a licencie osvedčujúcej psychoterapeutickú odbornosť.

Som členkou Slovenskej komory psychológov a zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Kontakt:

Služby


Ordinačné hodiny:Na vyšetrenie a psychoterapiu sa objednávajte telefonicky počas ordinačných hodín.