Cenník


Sme zmluvným partnerom zdravotnej poisťovne Dôvera.Zmluvný partner zdravotnej poisťovne Dôvera


Služba Cena
Psychologické vyšetrenie na zdravotnícke a iné účely 35 € / 1 hod.
Psychologické vyšetrenie osobnosti 35 € / 1 hod.
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti držiteľa alebo žiadateľa o držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva 100 €
Klinicko – psychologické poradenstvo (50 min.) 40 €
Individuálna psychoterapia (50 min.) 40 €
Individuálna psychoterapia (50 min.) - online 40 €
Párová, rodinná psychoterapia (60 min.) 60 €
Psychosociálny tréning (2 – 8 členov, 1 hod.)
(nácvik asertivity, muzikoterapia, handling stress, relaxačné techniky, EFT)
15 € / 1 člen
HRV Biofeedback (25 min.) 10 €
Psychodiagnostický posudok s klinickou interpretáciou 15 – 30 €
Vyšetrenie, psychoterapia mimo ordinačných hodín príplatok + 50 %
Neodhlásenie sa do 24 hod. z dohodnutého termínu poplatok 100 % ceny.

Kontakt:

Služby


Ordinačné hodiny:Na vyšetrenie a psychoterapiu sa objednávajte telefonicky počas ordinačných hodín.