Aktivity

„Úzkosti má dnes velká část populace,“ říká psycholožka Petra Ďurkechová, PhD.

Ako pomôcť svojmu dieťaťu zvládať stres a naučiť ho lepšie sa sústrediť? Klinická psychologička radí rodičom metódu HRV BF - dýchanie totiž robí zázraky

SKÚZ – Skupina úzkostných pacientov/klientov – prebieha v priestoroch ambulancie. V prípade záujmu sa telefonicky prihláste. Počet členov v jednej skupine je obmedzený.

Nácvik asertívneho správania.


Tréning pedagogických a odborných zamestnancov zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov (podľa zákona č. 317 § 55).

Kontakt:

Služby


Ordinačné hodiny:Na vyšetrenie a psychoterapiu sa objednávajte telefonicky počas ordinačných hodín.